1 year ago

#14 podryw | Połączenie się w małym wieku z nieodpowiednimi osobami może np. doprowadzić do nieplanowanej ciąży

natomiast taż chyba z zmiany oznaczać rozpad i tak niedojrzałego dziecięcego związku. Niekiedy po latach nie przebywania ze sobą rodzice dziecka mogą nie wiedzieć o sobie nic, jednak mogą jeszcze dzięki dziecku stopniowo do siebie powrac read more...